V srdci mi znie

by Dominika Gurbaľová

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
02:49
3.
4.
5.
6.
05:45
7.
8.
9.
10.
04:36
11.
12.
04:14
13.
14.
15.
03:56
16.
17.
18.
04:07

about

Verím, že dary, ktoré nám Boh dáva nedáva len nám samým. Ale Jeho dar pre nás skrze nás všetkým. A keď si tak navzájom dávame, čo nám On dáva, odovzdávame si tak kúsok z Neho.
Tak vám to tu teraz s úprimnou radosťou a bázňou vo viere odovzdávam. To, čo mi v srdci zneje, keď sa stretám alebo chcem stretať s Bohom.

Moju tvorbu môžete podporiť aj dobrovoľným príspevkom na IBAN SK3611000000002918937533

credits

released October 23, 2015

Autor, spev, hudba, text: Dominika Gurbaľová
Dizajn, foto: Marek Maky Molnár
Nahrávanie: Klaksón Košice, Timothy sound, Colorise Košice
Mix a mastering: Roman Šoltýs (Štúdio Klaksón Košice)
Hostia: Maroš Vataščin, Jakub Krátky, Tadeáš Gavala, Majka Varhoľáková...

tags

license

all rights reserved

about

Dominika Gurbaľová Košice, Slovakia

Worshipová a gospelová speváčka z Košíc. Známa zo spolupráce s Timothy, Ľudkou Koščovou, Poeticou musicou a ďalšími.
V októbri vydala debutový album V srdci mi znie (CD/DVD).

V zálohe je množstvo ďalších piesní, ktoré sú v túžbe pre vydanie na ďalšom CD.
Dobrovoľným príspevkom pomôžete pokryť náklady na nahrávanie.
... more

contact / help

Contact Dominika Gurbaľová

Streaming and
Download help

Track Name: Ó, ako túžim
Ježiš, nájdem ťa v hľadaní
teba hľadám v pochybách
poznať ťa je v milovaní
teba a viac, ešte

Ó, ako túžim
ó, ako túžim

Ježiš, nájdem ťa hneď ráno
teba hľadám každý deň
nechaj život môj byť tvojím
na slávu tvoju tkaný len

Svetlo tvojej slávy
pôjde všade tam, kde žiari
zlom úsvit aj nebo
upriam cestu svoju predo mnou
v tvojom svetle mám
všetko, čo potrebujem mať
Track Name: Otvor oči
Otvor oči
zažni svetlo jeho lásky
priveď kroky
na cestu jeho vôle

Zober kríž
môžeš padnúť ale dá sa vstať
Všetka bolesť
tá bolesť raz prestane

A ak chceš, tvoj ocko chce tiež
chce ťa celého
takého, aký si

Stačí hľadať, veriť, dúfať
milovať, počúvať
Hľadať, veriť, dúfať
milovať, načúvať

Ocko viem
ty ma chceš, chceš ma celého
takého, aký som

Ocko, vieš
ja ťa chcem tiež, chcem ťa celého
a taký, aký som
Track Name: Si môj chrám
Aká krásna si
aká vzácna len si mi
tvoje meno na dlani
vryté mám

Aká vzácna si
aká drahá len si mi
tvoje meno do dlane
som si vryl

Nemôžem ti hovoriť
keď nie si so mnou
nedopočuješ môj hlas
hoc ja som s tebou
(a vždy ti šepkám)

Aký drahý si
mojim očiam vzácny si
tvoje meno do dlane
som si vryl

Nemôžem ti hovoriť
keď nie si so mnou
nedopočuješ môj hlas
hoc ja som s tebou
(a vždy ti vravím)

Ja viem, ja viem, ja viem
ani mňa nechceli
Ja viem, ja viem, ja viem
aj mňa odsúdilli
Ja viem, ja viem, ja viem
ja ti rozumiem

Ja viem, ja viem, ja viem
aj ja som v trápení bol
Viem, ja viem, ja viem
aj ja som skúšaný bol
Viem, ja viem, ja viem
ja ti rozumiem

Ja vidím každý skrytý strach
všetko, čo nosíš v myšlienkach
a vnímam každý tichý plač

[bridge]
No ja som ťa stvoril
a viem, čo som vložil do teba
Ja som ťa stvoril
a viem, čo som vložil do teba
kúsok seba

Si môj chrám

Ty nie si len ty
veď ja som v tebe
Poď, vyjdi von z tmy
svetlo máš v sebe

Chcem zjaviť ti to
čo dal som len tebe
Už nežiješ ty
ale Ježiš v tebe

A moja milosť v tebe
nie je márna
Track Name: Verím, že uvidím
Verím, že uvidím
dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich

Lebo hľadám tvoju tvár
v srdci mi horí túžba
za tebou, Ježiš
Track Name: Stále ten istý
Stále ten istý včera, dnes i naveky

Ja nestáleho srdca idem k tebe
nech ho premeníš na srdce stále
srdce verné

Ja viem, ty chceš, ty vieš
ja chcem tiež
Ja viem, ty dáš mi silu rásť
vždy keď prídem k tebe

Ja idem, Pane, za tebou
Ja idem, Pane, za tebou
K tebe, Ježiš, verný priateľ môj
(idem za tebou)

K tebe, Ježiš, pevná skala, Bože
K tebe, Ježiš, ktorý chápeš stále
Idem za tebou
Track Name: Studnica
Studnica moja, buď len ty, Ježiš
chcem každý deň piť z teba

Len ty uhasíš každý smäd

Keď chodím čerpať sama
k studniam, keď som smädná
a keď chodím tam, kde nemám
Track Name: Ty si si ma vyvolil
Ty si si ma vyvolil
ešte pred stvorením sveta
Teraz vyberám si ja - teba
som tvoje dieťa

Už nežijem ja
ale vo mne žiješ ty

Vďaka, že smiem čistá byť
pred tebou
v tvojich očiach, Pane
S milosťou ma dvíhaš
z mojich pádov
keď chodím s hlavou dole

Vďaka, že smiem čistá byť
pred tebou
v tvojich očiach, Pane
že nesieš ma sám tam
kam chceš

Ty si si ma vyvolil
Track Name: Blahoslavení čistého srdca
Vedomá som svojej viny
hriech mám pred sebou
Prosím, odpusť moje viny
očisť ma krvou
Túžim tu byť ako tí
blahoslavení čistého srdcia
oni uvidia Boha

Nech ti oleje vylievam na nohy
so slzami na tvári
zmáčajúc vlasy pri tvojich nohách

Vedomá som svojej viny
no chcem byť

Čistá nádoba, cez ktorú preteká
prameň tvojich vôd
Tvoja nádoba, cez ktorú preteká
prameň čistých vôd

Kalich mi napĺňaš
až po okraj
Preteká

Premeň ma, uvidím Boha
Premeň ma, uvidím Boha
premeň ma, Ježiš
Krv tvoja, premeň ma
(uvidím Boha)

Blahoslavení čistého srdca
oni uvidia Boha
Track Name: Svojim anjelom dá príkaz
Svojim anjelom dá príkaz o tebe
aby ťa strážili na tvojich cestách

Kto pod ochranou Najvyššieho
prebýva
a kto v tôni Všemohúceho
sa zdržiava
kto povie Pánovi: Moje útočište
v tebe dôveru mám
Pevnosť moja, Bože môj

On sám ťa vyslobodí
z osídel lovcov
zo zhubného moru
Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa v perutí
Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa v perutí

Jeho pravda je štítom
jeho pravda pancierom
Nebudeš sa báť hrôzy
nebudeš sa báť moru
nebudeš sa báť šípu
Nebudeš sa báť moru

Nebudeš sa báť
Neboj sa

Nestihne ťa nijaké nešťastie
nestihne ťa nijaká pohroma
lebo
Track Name: Jeshua
Jeshua, Rabbi

Rabbi, teraz viem
a chcem vedieť viac
Veď viem si prišiel ty
od Boha k nám
aby si učil nás
a ja chcem vedieť viac
Track Name: Len tak spočinúť
Len tak spočinúť pred tebou
a nevravieť nič
Len tak byť s tebou
(S tebou túžim byť hneď)

Len tak spočiniem pred tebou
A vyznám s bázňou:
Ty si ten hrozný, ten hrozný dobrý

Si hoden veľkej oslavy
No kto má dosť slov?
Skrátka, ty si Pán pánov
Ty si Kráľ kráľov
Track Name: Závislý
Pomôž mi, Duchu Svätý
hľadieť len na Božiu tvár
Pomôž mi, Duchu Svätý
zanechať všetko, čo v sebe mám

Pomôž mi, Duchu Svätý
len na Pána sa obrátiť
Pomôž mi, Duchu Svätý
k nemu sa navrátiť

Lebo som závislý
na Božej pomoci
na Božej pravici
na tvojej láske

Veď ja milujem len preto
lebo tys ma ľúbil prvý
Pohnutý tvojou láskou k tebe
dvíham svoje ruky

Niečo láka ma tu ostať
ostať ešte dlhšie s tebou
A už viem, si to ty
Tvoja láska je tou silou
čo dá túžbu ísť za tebou
Track Name: V srdci mi znie
V srdci mi znie
Hľadajte moju tvár
ja hľadám tvoju tvár

Len v tebe nájdem
to, čo hľadám
v tebe som našiel
čo som hľadal

Ja hľadám a čakám
Ty hľadáš a čakáš
nech hľadám
Sa dáš nájsť
keď hľadám a čakám

Keď neviem, nevládzem
sám prídeš, ma zdvihneš
a čakáš, kým nájdem
čo hľadám

Neodídeš, sám prídeš
a dávaš to, po čom má
moje srdce hlad

Keď neviem, nevládzeš
sám prídeš, ma zdvihneš
a tiahneš ma ďalej
Už cítim, som s tebou

Len ja a ty
Track Name: Keď sa mračí deň
Keď sa mračí deň
keď neviem prejsť cezeň
keď zabúdam
kto je Pánom mojím

Pane príď
pripomeň, čo robíš
čo zlé bolo a už nemusí viac byť
keď ty tróniš

A ty tróniš
Track Name: Si bližšie
Keď hľadím do zeme
je tam toľko toho
Keď vzhliadnem dohora
všetko sa mení v nebo

Keď hľadím do zeme
premýšľam nad teboou
Keď dvíhnem zrak k tebe
cítim, že som s tebou

Si tam v oblakoch, nie
Si bližšie, než si myslím
si bližšie, než smiem cítiť
Ježiš
Track Name: Tam, kde si ty
Tam, kde si ty
vracia sa život
tam, kde ty kráčaš
rozkvitne i púšť
Tam, kde ty hľadíš
rozjasní sa nebo

Do hlbočín srdca
vráti sa raj, tam, kde si ty
Track Name: Odpusť, Pane
Odpusť, Pane, že keď som slabá
si nie vždy prvý ten, koho hľadám
No ty, Pane, vždy keď prídem
bez ohľadu na hriech
som ja, čo hľadáš

Chcem byť Tvoja

Odpusť, Pane, že keď som slabá
modlitba nejde a hneď to vzdávam
No ja nechcem vzdať ani túto pieseň
Chcem tebe dať, čo mám
to, čo mám na oltár Ti dám

Tvoja celá
Track Name: Dôveruj
Kto pod ochranou Najvyššieho
prebýva
a kto v tôni Všemohúceho
sa zdržiava
Kto povie Pánovi
moje útočište, v tebe dôveru mám

Nestihne ťa nijaké nešťastie
svojim anjelom dá príkaz
lebo si sa pritúlil
on ťa vyslobodí
Dôveruj, dôveruj, dôveruj jemu

Myslíš, žeby ten, čo vsadil ucho
nepočul?
Žeby ten, čo oko stvoril
nevidel, čo potrebuješ?

Veď on sám povedal
keď ku mne zavolá
ho vyslyším a budem
pri ňom v súžení

Veď on sám povedal
keď ku mne zavoláš
ťa vyslyším a budem
pri ňom v súžení

Dôveruj, dôveruj