Follow Dominika Gurbaľová to join the conversation.

When you follow Dominika Gurbaľová, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Dominika Gurbaľová

Košice, Slovakia

Worshipová a gospelová speváčka z Košíc. Známa zo spolupráce s Timothy, Ľudkou Koščovou, Poeticou musicou a ďalšími.
V októbri vydala debutový album V srdci mi znie (CD/DVD).

V zálohe je množstvo ďalších piesní, ktoré sú v túžbe pre vydanie na ďalšom CD.
Dobrovoľným príspevkom pomôžete pokryť náklady na nahrávanie.